Ubezpieczenie OC

Każdy kierowca musi posiadać ubezpieczenie komunikacyjne OC, jego brak wiąże się z naliczaniem wysokich kar finansowych. Zwykle umowa zawierana jest na rok i jeśli nie zostanie wypowiedziana automatycznie przedłuża się ją na kolejne 12 miesięcy. Zdarzają się jednak sytuacje, w których ubezpieczenie nie jest potrzebne na tak długo. Wtedy skorzystać można z polisy krótkoterminowej.

OC krótko i długoterminowe – poznaj różnice

Choć możliwe jest ubezpieczenie samochodu na krócej niż 12 miesięcy, to właściciel pojazdu nie może dowolnie ustalić okresu obowiązywania ubezpieczenia. Ubezpieczenie OC kierowcy nie może być krótsze niż 30 dni. Istnieją jednak przypadki, w których prawo wymaga, aby minimalny czas ochrony wynosił nie mniej niż 3 miesiące – dotyczy to na przykład pojazdów wielobieżnych takich jak kombajny, walce czy wózki podnośnikowe oraz wszystkich, które mają małą prędkość do 25km/h.
W przeciwieństwie do ubezpieczenia długoterminowego, polisa krótkoterminowa nie odnawia się automatycznie, nie trzeba więc jej wypowiadać i pamiętać o terminach.

Ubezpieczenie krótkoterminowe nie dla każdego

Choć ubezpieczenie OC na 30 dni może być tańsze niż to zawierane na 12 miesięcy, to nie każdy może skorzystać z polisy krótkoterminowej. Taką możliwość mają tylko właściciele:

  • Samochodów z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi (zarejestrowanych za granicą)
    – są to zazwyczaj auta sprowadzane do Polski z zagranicy, a zakup ubezpieczenia krótkoterminowego jest jednorazowy, kolejne OC musi być zawarte na rok.
  • Pojazdów historycznych – między innymi zabytkowych w rozumieniu przepisów ustawy (Prawo o Ruchu Drogowym), mających co najmniej 40 lat lub mających co najmniej 25 lat
    i uznanych za unikatowe przez rzeczoznawcę samochodowego. Nie trzeba ubezpieczać pojazdu, jeśli będzie stał nieużywany w garażu. Ubezpieczenie należy natomiast wykupić, gdy właściciel będzie chciał nim jeździć na przykład na wystawy.
  • Samochodów zarejestrowanych czasowo – dotyczy pojazdów, które mają być wywiezione za granicę lub dojechać na przegląd do warsztatu.
  • Samochodów zarejestrowanych na stałe – dotyczy działalności gospodarczych takich jak na przykład komisy, czyli związanych z handlem samochodami.
  • Samochodów do jazd próbnych – samochody do jazd testowych również można ubezpieczyć na 30 dni.

W wyliczaniu składki krótkoterminowego OC towarzystwa ubezpieczeniowe rozpatrują te same czynniki, które analizowane są w przypadku polis zawieranych na rok. Są to między innymi historia ubezpieczenia, wiek i doświadczenie kierowcy czy parametry pojazdu. Trudno zatem ustalić ostateczną cenę. Zakres oraz ceny ubezpieczeń można porównać w porównywarkach internetowych takich jak https://kioskpolis.pl/. Właściciele samochodów niewymienionych powyżej zobligowani są do zawarcia umowy na 12 miesięcy. Zaletą długoterminowej umowy jest fakt, że nie trzeba martwić się o przerwę w ciągłości ubezpieczenia OC, bo polisa odnowi się automatycznie po upływie roku.

Wybór ostatecznego rozwiązania zależeć będzie przede wszystkim od potrzeb właściciela danego pojazdu.

5/5 - (2 votes)

Zobacz także