Odpady niebezpieczne na wysypisku śmieci

Odpady niebezpieczne to takie, które potencjalnie bądź realnie zagrażają środowisku i ludziom w nim żyjącym. Są generowane każdego dnia nie tylko przez fabryki i duże przedsiębiorstwa produkcyjne, ale również w gospodarstwach domowych. Jak je rozpoznać oraz w jaki sposób prawidłowo się ich pozbywać? Przekaż odpady do utylizacji zgodnie z przepisami.

Jaka jest różnica między odpadami bezpiecznymi a zwykłymi?

Jeśli chodzi o zagrożenie dla środowiska, wyróżniamy dwa rodzaje odpadów. Pierwszy rodzaj to odpady niebezpieczne, a drugi to pozostałe odpady niezagrażające w sposób bezpośredni organizmom żywym. Odpady niebezpieczne to wszelkiego rodzaju materiały, które mogą zaszkodzić zdrowiu ludzkiemu lub środowisku, jeśli nie zostanę odpowiednio utylizowane lub unieszkodliwione. Pozostałe odpady to wszystkie, które nie spełniają tej definicji i które można usuwać bez żadnego ryzyka dla zdrowia ludzkiego lub środowiska.

Odpady niebezpieczne to wszelkie substancje chemiczne lub inne, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i ekosystemu. Oznacza to, że odpady z wymienionej kategorii stwarzają pewne zagrożenie, ale nie oznacza, że zawsze muszą wyrządzić krzywdę organizmom żywym. Już sam fakt stwarzania potencjalnego zagrożenia pretenduje odpad do miana niebezpiecznego. Odpadami niebezpiecznymi może być wszystko, od pestycydów, farb, termometrów rtęciowych, oleju opałowego, baterii i tak dalej.

Sortowanie odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych

W gospodarstwach domowych mamy do czynienia z odpadami różnego rodzaju, a podstawą ekologicznej ich utylizacji jest przekazywanie poszczególnych typów odpadów do recyklingu. Najpopularniejszą metodą pozbywania się odpadów w gospodarstwach domowych jest sortowanie ich według rodzaju materiału. Odbywa się ono poprzez wyrzucanie ich do różnych pojemników, które są oznaczone etykietą lub/i piktogramem, który odpowiada danemu typowi odpadów. Osobno należy sortować odpady tworzyw sztucznych, szkło, papier oraz pozostałe odpady zmieszane. Z koszy do segregacji umieszczonych na zewnątrz, przed budynkiem mieszkalnym, odpady są przekazywane do utylizacji przez wyspecjalizowaną firmę. Odpady niebezpieczne wytwarzane w gospodarstwach domowych, takie jak tzw. elektrośmieci, zużyte baterie, stare leki – należy przekazywać do punktów zbiórki poszczególnych materiałów. Leki możemy umieścić w specjalnym kontenerze w pobliskiej aptece. Zużyty sprzęt RTV i AGD przekazujemy na zbiórki elektrośmieci organizowane w wyznaczonych miejscach w każdym większym mieście.

Odpady niebezpieczne wytwarzane przez przedsiębiorstwa

Istnieje wiele różnych rodzajów odpadów niebezpiecznych, które mogą powstawać w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Niektóre są bardziej powszechne niż inne, ale zawsze istnieje ryzyko, że jakikolwiek rodzaj niebezpiecznej substancji może zostać wyprodukowany w wyniku działalności przemysłowej. Wśród popularnych odpadów generowanych przez przedsiębiorstwa znajdują się między innymi odpady olejowe czyli tak zwany olej przepracowany.

Transport odpadów niebezpiecznych

Najłatwiejszym sposobem na pozbycie się niebezpiecznych odpadów przez przedsiębiorstwo jest przekazanie ich odpowiedniej firmie. Na rynku działają liczne firmy oferujące transport odpadów niebezpiecznych. Przebiega on z wykorzystaniem przepisowych zbiorników na odpady, które są we właściwy sposób zabezpieczone i przewożone przystosowanymi pojazdami.

5/5 - (1 vote)

Zobacz także